صفحه اول آخرین ارسال ها جستجو بایگانی راهنما تقویم تماس با ما
مـحل تبلیــغات 

 

مـحل اخبــار و اطلاعیــه ها

«درصـورت بـروز هـرگـونه مشــکلات بـراي ســايت ... جـهت اطـاعات به وبــلاگ پشــتيبـان سـايت مـراجعـه فـرماييد»

«درخــواست مـديـريـت تـوسط شـما کـاربـران عـزيز و گــرامي»

«آپـلود سـنتر پـرقدرت بـا حجم آپـلود بـالاي فـايل هـاي شـما»

مــشاهـدۀ ســایـت به زبــان دیــگر

قدیمی 24 Feb 2011   #1
GodMaster
Administrator
 
GodMaster آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Dec 2010
نوشته ها: 1,498
Thanks: 76
Thanked 6 Times in 5 Posts
پیش فرض آموزش #c از مبتدي تا حرفه اي

آموزش #C

فهرست مطالب موجود در فصلهاي مختلف آموزش زبان #C
C#001
شروع برنامه نويسي با محيط Visual Studio .NET - يك برنامه كنسول در ويژوال استوديو NET. ايجاد كنيد (برنامه) - نوشتن اولين برنامه - نوشتن كد با استفاده از تكنولوژي Intellisense (حس هوشمند) - Build و اجراي برنامه كنسول
http://www.ncis.ir/downloadfiles/001.pdfC#002
استفاده از namespaceها - سعي در نامگذاري دستي


http://www.ncis.ir/downloadfiles/002.pdf

C#003
ايجاد يك برنامه داراي فُرم - ايجاد يك پروژه ويندوز در Visual Studio .NET (برنامه) - ايجاد واسط كاربر براي برنامه - تغيير خاصيتهاي يك كنترل در Design View - نوشتن يك كُد ساده براي دكمه OK - اجراي برنامه


http://www.ncis.ir/downloadfiles/003.pdf

C#004
متغيرها، عملگرها و عبارت*ها - دستور - استفاده از شناسه*ها (Identifier) - كلمات كليدي (KeyWords) - استفاده از متغيرها - نامگذاري متغيرها - تعريف متغيرها - كار با نوع داده*هاي مقدماتي - عملگرهاي رياضي - تعيين مقادير يك عملگر - كنترل اولويت - خاصيت انجمني عملگرها


http://www.ncis.ir/downloadfiles/004.pdf

C#005
نوشتن متد و اعمال*كردن محدوده (Scope) - تعريف متد - دستور زبان (Syntax) تعريف متد - دستور return - برنامه نمونه با كمك متدها (برنامه) - درك محدوده (Scope) - محدوده كلاس


http://www.ncis.ir/downloadfiles/005.pdf

C#006
Overloadكردن شناسه*ها - Debugger محيط VS.NET - استفاده از دستورات تصميم*گيري - تعريف متغيرهايي از نوع bool - استفاده از عملگرهاي بولي - عملگرهاي مقايسه*اي - عملگرهاي منطقي - اولويت و خاصيت انجمني عملگرها
http://www.ncis.ir/downloadfiles/006.pdf

C#007
دستورات كنترل شرط - دستورات if تو در تو - برنامه*اي با استفاده از دستور if (برنامه) - استفاده از ساختار دستور switch - دستور زبان ساختار switch
http://www.ncis.ir/downloadfiles/007.pdf

C#008
عملگرهاي انتساب مركّب - افزايش و كاهش متغيرها - ساختارهاي تكرار - ساختار while - ساختار for - محدوده دستور for - ساختار do
http://www.ncis.ir/downloadfiles/008.pdf

C#009
مديريت خطاها و Exceptionها - مقابله با خطاها - دستورات try و catch - استفاده از چند اداره*كننده catch - نوشتن يك اداره*كننده catch عمومي (كُلّي) - استفاده از عمليات رياضي Checked و Unchecked روي اعداد صحيح - دستورات checked و unchecked - عبارات checked و unchecked - ايجاد Exceptionها - بلاك finally
http://www.ncis.ir/downloadfiles/009.pdf

C#010
ايجاد و مديريت كلاس*ها و اشياء (Object) - طبقه*بندي چيست؟ - كپسوله*سازي چيست؟ - كنترل اجازه دستيابي - نوع داده*هاي انتزاعي - كار با سازنده*ها و كلمه كليدي new - سازنده (Constructor) چيست؟ - overloadكردن سازنده*ها - نام*گذاري و قابليت دستيابي - نوشتن سازنده و ايجاد اشياء در يك برنامه (برنامه) - نوشتن و فراخواني يك متد نمونه در يك برنامه (برنامه) - فيلدها و متدهاي static - ايجاد يك فيلد مشترك - ايجاد يك فيلد static با استفاده از كلمه كليدي const - استفاده از فيلدهاي static و فراخواني متدهاي static در يك برنامه (برنامه)
http://www.ncis.ir/downloadfiles/010.pdf

C#011
درك مفهوم مقدار (Value) و ارجاع (Reference) - كپي*كردن كلاس*ها و متغيرهاي int - استفاده از پارامترهاي مقدار و پارامترهاي ارجاعي (برنامه) - استفاده از پارامترهاي ref و out - تفاوت پارامتر و آرگومان - ايجاد پارامترهاي ref - ايجاد پارامترهاي out - استفاده از پارامترهاي ref (برنامه) - پشته (Stack) و Heap چيست؟ - استفاده از Stack (پُشته) و Heap - كلاس System.Object چيست؟ - چرا كلاس System.Object اينقدر مهم*است؟ - Boxing چيست؟ - Unboxing چيست؟
http://www.ncis.ir/downloadfiles/011.pdf

C#012
ايجاد انواع مقداري (Value Types) با استفاده از نوع شمارشي و Structها - كار با انواع شمارشي - تعريف يك نوع شمارشي - انتخاب مقادير براي عناصر نوع شمارشي - انتخاب نوع عناصر يك نوع شمارشي - استفاده از يك نوع شمارشي - ايجاد و استفاده از يك نوع شمارشي (برنامه) - كار با نوع struct - تعريف نوع struct - درك تفاوت بين struct و كلاس - تعريف متغير از نوع struct - درك مفهوم انتساب صريح structها - فراخواني سازنده*هاي يك struct - كپي*كردن متغيرهاي از نوع struct - كلمه*هاي كليدي معادل انواع داده مقدماتي - ايجاد و استفاده از يك struct (برنامه)
http://www.ncis.ir/downloadfiles/012.pdf

C#013
استفاده از آرايه و مجموعه*ها - آرايه چيست؟ - تعريف متغيرهايي به*صورت آرايه - ايجاد نمونه*هايي از يك آرايه - مقداردهي اوليه به متغيرهايي از نوع آرايه - دستيابي به عناصر آرايه - دستيابي به عناصر آرايه با استفاده از يك حلقه تكرار (گردش در عناصر آرايه) - كپي*كردن آرايه - استفاده از كلاس System.Array - كلاس*هاي مجموعه*اي چيست؟ - كلاس مجموعه*اي ArrayList - كلاس مجموعه*اي Queue (صف) - كلاس مجموعه*اي Stack (پُشته) - كلاس مجموعه*اي SortedList - مقايسه آرايه*ها و مجموعه*ها - پخش*كردن كارت (برنامه)
http://www.ncis.ir/downloadfiles/013.pdf

C#014
آرايه*اي از پارامتر - ايجاد متدهاي overloadشده - استفاده از آرگومان*هايي از نوع آرايه - تعريف آرايه params - پارامترهايي با تعداد و انواع متغير - يك نكته درمورد Console.WriteLine - استفاده از آرايه params (برنامه) - فراخواني يك متد با آرايه params در يك برنامه (برنامه) - استفاده از متد Main
http://www.ncis.ir/downloadfiles/014.pdf

C#015
برنامه*نويسي شئ*گرا - درك تفاوت كلاس*ها و اشياء - انواع داده انتزاعي (Abstract) - كپسوله*سازي (Encapsulation) از نماي دقيق*تر - وراثت چيست؟ - وراثت از نماي دقيق*تر - Compileكردن برنامه*اي با چند كلاس - مشخص*كردن كلاس پايه در #C - محدوده (Scope) همراه*با وراثت - استفاده مجدد از شناسه*هاي كلاس پايه، در كلاس مشتق*شده - كار با متدهاي به*ارث برده*شده - چندريختي (Polymorphism) - متدهاي انتزاعي (Abstract) - استفاده از كلمه كليدي this - استفاده از كلمه كليدي base - دسترسي به فيلدها و متدهاي كلاس پايه توسط كلمه كليدي base - كلاس*هاي مهروموم*شده (Sealed) - مظروف*سازي (Containment) و نمايندگي (Delegation) - استفاده از مظروف*سازي (برنامه) - كلاس System.Object از نماي دقيق*تر
http://www.ncis.ir/downloadfiles/015.pdf

C#016
مفهوم رابط*ها (Interface) - تعريف يك رابط - تعريف متدهاي يك رابط - محدوديت*هاي رابط - مشتق*شدن از رابط*هاي پايه - پياده*سازي يك رابط - پياده*سازي متدهاي هم*نام در رابط*هاي مختلف - دسترسي به اعضاي رابط*ها - بررسي يك شئ ازنظر پشتيباني از يك رابط خاص - دسترسي به يك رابط برروي يك شئ - كلمه كليدي as در نگاهي دقيق*تر - تعيين محدوده اعتبار رابط*ها - پياده*سازي رابط*هاي موجود در Net Framework. - پشتيباني از foreach به*كمك رابط*هاي IEnumerable و IEnumerator (برنامه) - رابط*ها به*عنوان عامل قدرت برنامه*نويسي شئ*گرا
http://www.ncis.ir/downloadfiles/016.pdf

C#017
يك كلاس در #C دقيقاً چيست؟ - درك متد Main - استفاده از آرگومان*هاي خط فرمان - بازگرداندن مقادير - درك كامل بدنه كلاس - استفاده از ثابت*ها - استفاده از فيلدها - استفاده از متدها - استفاده از خاصيت*ها - دستياب*ها - خاصيت*هاي فقط*خواندني و فقط*نوشتني - استفاده از رويدادها - استفاده از انديس*سازها - استفاده از عملگرها - استفاده از سازنده*ها - استفاده از مخرب*ها - استفاده از انواع كلاسي - درك مفهوم عناصر static
http://www.ncis.ir/downloadfiles/017.pdf

C#018
سربارگذاري عملگرها - عملگرهاي يكاني قابل سربارگذاري - سربارگذاري تفريق يكاني (برنامه) - سربارگذاري جمع يكاني (برنامه) - سربارگذاري معكوس*سازي منطقي (برنامه) - سربارگذاري مكمل Hex بيت*به*بيت (برنامه) - سربارگذاري عملگرهاي true و false (برنامه) - عملگرهاي دوتايي قابل سربارگذاري - سربارگذاري عملگرهاي برابري و عدم تساوي (برنامه) - عملگرهاي تبديل نوع قابل سربارگذاري - سربارگذاري عملگر تبديل نوع double (برنامه) - عملگرهاي غيرقابل سربارگذاري
http://www.ncis.ir/downloadfiles/018.pdf

C#019
رويدادها و Delegateها - تعريف Delegateها - تعريف رويدادها - نصب كنترل*كننده*هاي رويداد - توليد رويدادها - نمايش مجموع اعداد زوج به*كمك رويداد و نماينده (برنامه) - استانداردسازي طراحي يك رويداد - مجموع اعداد زوج با ساختار رويداد و نماينده استاندارد NET Framework. (برنامه) - استفاده از دستياب*هاي رويداد - استفاده از تغييردهنده*هاي رويداد - رويدادهاي static - رويدادهاي virtual - رويدادهاي override - رويدادهاي abstract - مروري مجدد بر رويدادها و نماينده*ها
http://www.ncis.ir/downloadfiles/019.pdf

C#020
طراحي و ساخت برنامه*هاي كاربردي WindowsForms - درك معماري WindowsForms - كلاس Form - كلاس Application - يك برنامه WindowsForms بسيار ساده (برنامه) - درك Assemblyهاي برنامه - نگاهي دقيق*تر به كلاس Application - درك رويدادهاي كلاس Application - كاركردن با رويدادهاي كلاس Application (برنامه) - درك خصوصيات كلاس Application - درك متدهاي كلاس Application - اضافه*كردن كنترل*ها به فرم - كاركردن با كنترل*ها برروي فرم (برنامه)
http://www.ncis.ir/downloadfiles/020.pdf

C#021
در اعماق برنامه نویسی Windows Application - با NotePad.NET آشنا شوید (برنامه) - اضافه کردن کنترل ها (برنامه) - بازکردن فایل ها (برنامه) - کلاس FileDialog - تصاویر Bitmap - تغییر اندازه فرم ها (برنامه) - خاصیت های فرم برنامه - کاربرد خاصیت Dock درمورد کنترل ها (برنامه)
http://www.ncis.ir/downloadfiles/021.pdf
__________________
سوالات خود را در اينجا مطرح كنيد تا در كمترين زمان ممكن به پاسخ خود برسيد
GodMaster آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول

5 Lastest Threads by GodMaster
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
قیمت خودروهای وارداتی - بهمن 92 قيمت اتومبيل GodMaster 0 8897 01 Feb 2014 01:17
قیمت مدلهای پروتون – زاگرس خودرو - بهمن 92 قيمت اتومبيل GodMaster 0 6417 01 Feb 2014 01:16
قیمت خودروهای هوندا – فامیلی موتور - بهمن 92 قيمت اتومبيل GodMaster 0 6311 01 Feb 2014 01:16
قیمت خودروهای ولوو – افراموتور - بهمن 92 قيمت اتومبيل GodMaster 0 6032 01 Feb 2014 01:15
قیمت خودروهای آلفارومئو – آلفاموتور - بهمن 92 قيمت اتومبيل GodMaster 0 5728 01 Feb 2014 01:14

پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code فعال است
شکلک ها فعال است
[IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن


اکنون ساعت 19:50 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.